Analizatory AWITE w instalacjach do produkcji Biometanu

Analizatory AWITE w instalacjach do produkcji Biometanu

Biometan to gaz o parametrach gazu ziemnego, produkowany z biogazu poddawanego kolejno procesom oczyszczania i uzdatniania. Biometan może być wykorzystywany w różny sposób, zależnie od lokalnych uwarunkowań. Jeżeli istnieją możliwości techniczne, biometan po odpowiednim sprężeniu może być wtłaczany do sieci gazowej i dostarczany do odbiorców podłączonych do tej sieci. Drugą możliwością jest doprowadzenie biometanu do stanu ciekłego i uzyskanie tzw. bioLNG. Biometan w tej postaci jest łatwy do przechowywania i transportowania w cysternach, a wykorzystuje się go głównie do napędu pojazdów (np. komunikacja miejska lub transport drogowy).

Instalacje do produkcji Biometanu wykorzystują różne technologie uzdatniania, wśród których najczęściej są stosowane membranowe, adsorpcja zmiennociśnieniowa (PSA – Pressure Swing Adsorption) i płuczki. Niezależnie od wybranej technologii konieczna jest znajomość ważnych parametrów dostarczanego biogazu oraz wytwarzanego z niego biometanu. Analizatory gazu AWITE dzięki swojej elastyczności mogą być dopasowywane do wymagań każdej instalacji: możliwy jest dobór mierzonych składników gazu (CH4, CO2, O2, H2, H2S) oraz sposób wykonywania pomiarów (np. pomiar ciągły dla zawartości metanu w gazie uzdatnionym, pomiary okresowe dla kontroli zawartości siarkowodoru). Wszystkie mierzone parametry są przekazywane do systemu sterowania całej instalacji za pomocą komunikacji cyfrowej (do wyboru są najważniejsze standardy, jak Modbus, Profibus, Profinet itd.).

Analizatory AWITE, przede wszystkim model AwiFLEX, pracują obecnie w przeszło 430 instalacjach biometanowych na całym świecie, głównie we Francji (290), USA i Kanadzie (55), w Niemczech (40) i we Włoszech (20).

O stosowaniu analizatorów gazu AWITE w instalacjach Biometanu mówi artykuł, który ukazał się w magazynie BioMasa wydanym przy okazji VI Kongresu Biogazu i Biometanu https://magazynbiomasa.pl/analizatory-awite-w-instalacjach-do-produkcji-biometanu/

Szczegółowe dane na temat analizatorów AWITE można znaleźć na poświęconej im stronie https://industa.pl/oferta-i-rozwiazania/analizatory-biogazu/