AwiLAB: laboratoryjny system do badania procesów fermentacji metanowej

AwiLAB: laboratoryjny system do badania procesów fermentacji metanowej

Rodzaj i proporcje substratów wykorzystywanych w procesie fermentacji mają decydujące znaczenie dla wydajności tego procesu i składu wytwarzanego biogazu. Aby opracować najbardziej optymalny skład mieszanki, konieczne jest zwykle przeprowadzenie wielu badań. Ważne jest, aby badania były prowadzone w stabilnych i powtarzalnych warunkach, dzięki czemu możliwe będzie wiarygodne porównanie i ocena uzyskanych wyników. Prowadzenie takiego długotrwałego procesu w połączeniu z monitorowaniem wielu parametrów wymaga specjalistycznego sprzętu.

Firma AWITE postanowiła wykorzystać swoje doświadczenia w monitorowaniu produkcji biogazu i opracowała system, który jest doskonałym narzędziem dla osób badających procesy fermentacji metanowej. AwiLAB to połączenie fermentatora z systemem do pomiaru i rejestracji parametrów opisujących proces produkcji biogazu.

Fermentator o pojemności 50 litrów jest wykonany ze stali kwasoodpornej, a wbudowane mieszadło oraz układ regulacji temperatury pozwalają na symulowanie różnych warunków procesu. Konstrukcja ułatwia użytkownikowi wszystkie potrzebne czynności: napełnianie zbiornika, dozowanie substratów, pobieranie próbek oraz opróżnienie zbiornika po zakończeniu badań.

Układ pomiaru i rejestracji jest konfigurowany stosownie do potrzeb Użytkownika. Podstawowe parametry monitorowane to: skład biogazu (CH4, CO, CO2, H2, O2, H2S), ciśnienie i temperatura w fermentatorze, zużycie energii podczas mieszania oraz ilość wytwarzanego gazu. Pomiary opcjonalne: pH i redox oraz inne, zależne od zastosowanych sensorów dodatkowych. Wszystkie wartości pomiarowe są wyświetlane na kolorowym panelu dotykowym oraz zapamiętywane w wewnętrznej pamięci AwiLAB. Wszystkie wartości są także dostępne zdalnie, po podłączeniu systemu do internetu.

AwiLAB jest dostępny w wersji samodzielnej (kompletny układ fermentator – system pomiaru i rejestracji) oraz w wersji modułowej (system pomiaru i rejestracji zbierający dane z maksymalnie 7 fermentatorów).

Zalety systemu AwiLAB i jego przydatność w procesach badawczych zostały docenione przez Użytkowników. Obecnie pracuje już kilkanaście systemów AwiLAB, a wykorzystywane są głównie przez uczelnie, jednostki badawcze, specjalistyczne laboratoria, a także firmy zajmujące się projektowaniem i budową zbiorników fermentacyjnych oraz firmy z branży OZE.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.