Jak działa lepkościomierz procesowy ViscoPro?

Jak działa lepkościomierz procesowy ViscoPro?

Mierniki produkcji - urządzenie pomiarowe

W dzisiejszych czasach przemysł poszukuje coraz nowocześniejszych urządzeń pomiarowych, które mogą w sposób ciągły dostarczać informacje na temat zachodzącego procesu, a także samego produktu. Analiza zbieranych danych umożliwia optymalizowanie procedur oraz uzyskiwanie materiału o oczekiwanych właściwościach. Często istotne parametry są mierzone w laboratorium po pobraniu próbki z danego produktu. Producenci nowoczesnej aparatury starają się więc przenieść stosowane tam metody bezpośrednio do procesu, aby móc go na bieżąco monitorować, a tym samym jeszcze efektywniej zarządzać poszczególnymi parametrami.

Lepkościomierz procesowy ViscoPro przedsiębiorstwa Cambridge Viscosity jest doskonałym przykładem skutecznego zastosowania metody laboratoryjnej w przemyśle. Badanie laboratoryjne odbywa się przez pomiar czasu, jaki jest potrzebny, aby kulka wrzucona do menzurki wypełnionej konkretną cieczą pokonała określoną odległość. Im większa lepkość cieczy, tym dłuższego czasu potrzeba na jej przebycie.

Inżynierowie Cabridge Viscosity wykorzystali tę samą zależność przy budowie swojego lepkościomierza ViscoPro. Kulkę zastąpił tłoczek, a naczynie – korpus sensora. Nie ma potrzeby pobierania próbki cieczy, gdyż urządzenie samodzielnie zasysa świeży produkt wprost z procesu, a następnie zwraca go w to samo miejsce. Różnica jest taka, że opadanie kulki pod wpływem siły grawitacji zastąpiono wymuszonym ruchem posuwisto-zwrotnym. Wbudowane elektromagnesy są przełączane przez układ sterowania i powodują przemieszczanie się tłoczka od jednego skrajnego położenia do drugiego. Podobnie jak w laboratorium, czas potrzebny na pokonanie tej ustalonej drogi jest miarą lepkości cieczy.

Metoda badania jest niezwykle prosta, a za razem bardzo miarodajna i precyzyjna. Na stronie producenta pojawiła się animacja pokazująca w szczegółach zasadę działania lepkościomierza ViscoPro, jego budowę oraz możliwe do uzyskania informacje.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do obejrzenia proponowanego materiału: