Aparatura pomiarowa dla przemysłu

Analizatory Biogazu

Analizator biogazu jest wykorzystywany do badania składu biogazu wytwarzanego w biogazowniach rolniczych, biogazowniach przemysłowych, na wysypiskach śmieci, w oczyszczalniach ścieków, a także w instalacjach badawczych i pilotowych.

Analizatory biogazu – zastosowanie

W zależności od potrzeb, analizator biogazu jest wyposażony w sensory gazowe, służące do pomiaru zawartości konkretnych składników:

 • metanu CH4, który decyduje o kaloryczności biogazu,
 • siarkowodoru H2S, którego stężenie ma wpływ agresywność gazu w kontakcie z elementami instalacji,
 • tlenu O2, który w zbyt dużej ilości szkodzi bakteriom produkującym metan oraz stwarza zagrożenie wybuchowe,
 • wodoru H2, którego obecność sygnalizuje nieprawidłowy przebieg procesu fermentacji.

Analizatory gazu i biogazu – rodzaje

Znajdujące się w naszej ofercie analizatory biogazu AWITE są dostępne w dwóch wersjach:

 • analizator AwiECO – prosty analizator, mierzący biogaz pochodzący z jednego punktu instalacji, najczęściej sprzed silnika jednostki kogeneracyjnej. Wszystkie dane rejestruje w wewnętrznej pamięci i przekazuje do systemu sterowania biogazowni.
 • analizator AwiFLEX – analizator o dużych możliwościach dopasowania do potrzeb Użytkownika, zarówno pod względem ilości sensorów gazowych, jak i ilości punktów instalacji, z których gaz jest pobierany do analizy. Wbudowana chłodnica pozwala na pomiar biogazu surowego o dużej wilgotności. Po podłączeniu dodatkowych zewnętrznych sensorów np. przepływu, temperatury czy wilgotności, analizator może wyliczać ilość energii chemicznej biogazu i ułatwiać rozliczenia kogeneracji.

Analizatory biogazu – jakie przynoszą korzyści?

Analizatory biogazu są jednymi z najistotniejszych elementów pomiarowych w instalacji biogazowej. Zastosowanie analizatora biogazu przynosi wiele korzyści, z których najważniejsze to:

 • możliwość stałego nadzoru procesu produkcji metanu i szybkie wykrywanie nieprawidłowości,
 • zapobieganie sytuacjom powodującym obniżenie produkcji biogazu i straty finansowe z tym związane,
 • nadzór nad stanem układu odsiarczania i optymalizacja zużycia wkładów (np. węglowych),
 • stała kontrola jakości biogazu dostarczanego do jednostki kogeneracyjnej, a w szczególności jego wartości opałowej i zawartości siarkowodoru (istotne z uwagi na wymagania dostawców silników biogazowych),
 • możliwość rejestrowania wszystkich istotnych dla instalacji biogazowej parametrów: składu biogazu pochodzącego z różnych źródeł, ilości wyprodukowanego biogazu, wartości opałowej, ilości energii chemicznej dostarczonej do kogeneracji.

Chętnie odpowiemy
na Twoje pytania.

INDUSTA Jerzy Janota

Wesoła 14
40-627 Katowice

industa@industa.pl +48 661 549 034 http://industa.pl/wp-content/themes/industa/assets/images/base/logo.svg
NIP 954-119-42-10