Aparatura pomiarowa dla przemysłu

Pomiar wilgotności

Pomiary wilgotności są przez nas zalecane tam, gdzie wilgotność jest parametrem istotnym dla jakości produktu lub dla przebiegu procesu produkcji. Mierniki wilgotności wykorzystuje się więc do kontroli:

 • surowców sypkich (piasek, gips, glina),
 • produktów sypkich (mleko w proszku, cukier, płatki ziemniaczane),
 • płyt kartonowo-gipsowych,
 • płytek ceramicznych.

Urządzenia do pomiaru wilgotności – zastosowanie

Wilgotnościomierze SENSORTECH są stosowane w wielu działach przemysłu, a w szczególności w branżach:

 • produkcji materiałów budowlanych,
 • spożywczej,
 • energetycznej,
 • chemicznej,
 • przetwórstwa drewna.

Wilgotnościomierz – rodzaje

Dostępne w naszej ofercie mierniki wilgotności SENSORTECH można podzielić na dwa rodzaje, w zależności od stosowanej metody pomiaru:

 • Wilgotnościomierze NIR SENSORTECH serii 6000 – wykorzystują zjawisko pochłaniania promieniowania podczerwonego przez produkt, przy czym wielkość pochłaniania jest zależna od zawartości wilgoci. Urządzenie realizuje pomiar w sposób bezkontaktowy. Mierniki wilgotności NIR są zwykle używane do pomiaru materiałów transportowanych na przenośnikach (np. taśmowych, zgrzebłowych itp.). Są to najczęściej produkty sypkie, takie jak cukier, piasek, trociny, glina, gips, miał węglowy itp.
 • Wilgotnościomierze RF SENSORTECH Serii 3300 – wykorzystują zjawisko zmiany stałej dielektrycznej materiału w zależności od zawartości wilgoci. Zależnie od rodzaju produktu pomiar jest realizowany w sposób kontaktowy lub bezkontaktowy. Mierniki wilgotności RF są montowane w ścianach zbiorników i lejów zsypowych (pomiar kontaktowy) lub na liniach transportujących płyty gipsowe czy płytki ceramiczne (pomiar odbywa się bez kontaktu z przesuwającym się elementem).

Miernik wilgotności – jakie przynosi korzyści?

Zastosowanie wilgotnościomierzy jest niezbędne dla osiągnięcia celów stawianych przed szefami produkcji, managerami ds. jakości, technologami i automatykami. Korzyści uzyskiwane dzięki zastosowaniu ciągłego pomiaru wilgotności to przede wszystkim:

 • optymalizacja kosztów produkcji (zmniejszenie ilości wyrobów niezgodnych ze specyfikacją),
 • zmniejszenie zużycia energii (skrócenie czasu suszenia),
 • poprawa i stabilizacja jakości produktu,
 • automatyzacja procesu produkcji.

Chętnie odpowiemy
na Twoje pytania.

INDUSTA Jerzy Janota

Wesoła 14
40-627 Katowice

industa@industa.pl +48 661 549 034 http://industa.pl/wp-content/themes/industa/assets/images/base/logo.svg
NIP 954-119-42-10