Optymalizacja procesów produkcji za pomocą analizatorów BUCHI NIR-Online

Optymalizacja procesów produkcji za pomocą analizatorów BUCHI NIR-Online

Pod koniec stycznia portal FoodFakty zorganizował w ramach eForum webinarium poświęcone optymalizacji procesów produkcyjnych i biznesowych w przemyśle spożywczym. Jedna z prezentacji omawiała sposoby optymalizacji procesów produkcji z wykorzystaniem analizatorów BUCHI NIR-Online.

Optymalizacja procesu produkcji to działania mające na celu podniesienie efektywności i wydajności produkcji przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów, ale przy zachowaniu odpowiedniej jakości. Jakość końcowego produktu jest najważniejszym parametrem dla odbiorów.

 

Produkcję można optymalizować w różny sposób, zależnie od sytuacji np. poprzez:

  • Zwiększenie ilości wytwarzanego produktu
  • Zmniejszenie ilości odpadów lub produktu niespełniającego wymogi specyfikacji, kierowanego do ponownego przetworzenia
  • Obniżenie kosztów energii
  • Dobór surowców potrzebnych do wytworzenia produktu o zadanych parametrach
  • Przyjmowanie do zakładu tylko surowców o właściwych parametrach, deklarowanych przez dostawcę.

 

Optymalizacja jest ciągiem działań przeprowadzanych w kolejnych krokach:

  • Analiza procesu produkcji
  • Zidentyfikowanie problemów powodujących obniżenie efektywności i określenie punktów newralgicznych oraz kluczowych parametrów
  • Wypracowanie rozwiązania – wymaga dokładnej znajomości kluczowych parametrów w wybranych punktach procesu
  • Implementacja rozwiązania.

 

Optymalizacja wymaga szczegółowych informacji na temat produktu oraz warunków procesu. Dlatego pierwszym etapem implementacji jest zawsze Instalacja analizatora BUCHI NIR-Online w wybranym do optymalizacji punkcie.

Analizator dostarcza na bieżąco danych pomiarowych, które początkowo służą Operatorowi do ręcznego sterowania procesem.

Po okresie wstępnym przeprowadza się analizę efektów, w wyniku której są ustalane nowe, węższe marginesy błędów oraz nowe wartości docelowe. Po ich ustaleniu możliwe jest włączenie analizatora do układu automatycznego sterowania.

 

Case study – produkcja oleju rzepakowego: ekstrakcja

Po pierwszym etapie produkcji (czyli tłoczeniu) wytłoki są poddawane ekstrakcji, czyli wypłukiwaniu pozostałego oleju za pomocą heksanu – ten proces jest prowadzony w tzw. ekstraktorze.

Parametrem kluczowym jest resztkowa zawartość tłuszczu w produkcie (tzw. biały płatek) opuszczającym ekstraktor.

Należy utrzymywać resztkową zawartość tłuszczu w określonym zakresie, między 0,2% a 2%. Jeżeli zawartość tłuszczu jest wyższa niż 2%, oznacza to stratę i zmniejszenie wielkości produkcji oleju. Jeżeli natomiast zawartość tłuszczu jest bliska 0,2%, może to oznaczać, że proces trwa zbyt długo i zużycie energii jest zbyt wysokie.

Analizator BUCHI NIR-Online jest zainstalowany na wyjściu ekstraktora i mierzy w sposób ciągły zawartość tłuszczu w płatkach po ekstrakcji. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie żądanej zawartości tłuszczu i natychmiastowa reakcja w razie pojawienia się odchyłek. Regulacja nie byłaby możliwa w oparciu o wyniki pomiarów laboratoryjnych – przeszkodą jest czas oczekiwania na wyniki, a także ilość próbek i ilość odczynników niezbędnych do badania.

 

Wszystkich zainteresowanych możliwością optymalizacji ich własnych procesów zapraszamy do kontaktu telefonicznego tel. 661 549 034 lub mailowego industa@industa.pl