Oferta i rozwiązania

Oferta i rozwiązania

Analiza składu on-line

Aby spełnić wymagania odbiorców, coraz częściej konieczne jest wytwarzanie małych partii produktów o specyficznych parametrach. Ciągła kontrola tych parametrów w trakcie procesu produkcji to jedyny sposób na zapewnienie jakości zgodnej ze specyfikacją Zamawiającego.

Analizatory BUCHI NIR-Online pozwalają na bieżąco mierzyć istotne parametry produktów, takie jak zawartość białka, tłuszczu, wilgoci, popiołu, włókien i wiele innych.

Kontrola lepkości

W procesach lakierowania i nakładania powłok ochronnych, w reaktorach chemicznych oraz w przemyśle spożywczym istotnym dla jakości parametrem jest lepkość. Możliwość ciągłej kontroli lepkości, bez potrzeby pobierania próbek do badań w laboratorium, pozwala obniżyć straty i uzyskać oszczędności wynikające ze skrócenia czasu produkcji i mniejszego zużycia energii.

Lepkościomierze procesowe ViscoScope i ViscoPro w sposób ciągły mierzą lepkość i temperaturę produktów, takich jak żywice, emulsje, syropy, lakiery, asfalty i wiele innych.

Pomiar wilgotności

Procesy suszenia wymagają dostarczenia dużych ilości energii. Dlatego ich optymalizacja np. przez obniżenie temperatury w procesie lub podniesienie wilgotności wyrobu opuszczającego suszarnię może przynieść duże oszczędności. Aby taka optymalizacja była możliwa niezbędne są wiarygodne pomiary wilgotności produktów na wejściu i na wyjściu z suszarni.

Systemy SENSORTECH do pomiaru wilgotności materiałów sypkich (miał węglowy, biomasa, sól, piasek) oraz płyt (kartonowo-gipsowych, pilśniowych, wiórowych) i płytek (ceramicznych, gipsowych) umożliwiają optymalizację procesu przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości wyrobów.

Biogaz i kogeneracja

Jednym ze sposobów na uzyskanie oszczędności jest utylizacja odpadów z produkcji przez wykorzystanie ich do wytwarzania biogazu. Uzyskany biogaz zasila jednostkę kogeneracyjną, która produkuje energię elektryczną i ciepło na potrzeby procesu produkcji.

Analizatory AWITE służą do badania składu biogazu, syngazu i gazu kopalnianego, a współpracując z układami do pomiaru ilości gazów, również do pomiaru wartości opałowej i ilości energii chemicznej dostarczonej do jednostki kogeneracyjnej. Układy pomiarowe z analizatorami AWITE mogą być wykorzystywane do rozliczeń z URE.