Analizatory biogazu

Analizatory biogazu

Analizator biogazu jest wykorzystywany do badania składu biogazu wytwarzanego w biogazowniach rolniczych i przemysłowych, na wysypiskach śmieci, w oczyszczalniach ścieków, a także w instalacjach badawczych i pilotowych.

Oferujemy analizatory gazów fermentacyjnych, składowiskowych i przemysłowych dzięki którym można prowadzić okresowy lub ciągły pomiar składu substancji. Tego typu badania są niezbędne na terenie oczyszczalni ścieków, czy w biogazowniach. Za ich pomocą można badać poziom metanu, siarkowodoru, wodoru oraz tlenu.

Oferowane urządzenia są w stanie szybko i precyzyjnie określić stężenie wewnątrz mieszanin. Pozwalają uzyskać informacje konieczne do prawidłowej i wydajnej pracy oraz szybkiego wykrycia wszystkich ewentualnych nieprawidłowości. Instalacja pozwala także kontrolować wiele innych istotnych parametrów np. skład, czy wartości opałową.

Analizatory biogazu – zastosowanie

W zależności od potrzeb, analizator biogazu jest wyposażony w sensory gazowe, służące do pomiaru zawartości konkretnych składników:

 • metanu CH4, który decyduje o kaloryczności biogazu,
 • siarkowodoru H2S, którego stężenie ma wpływ agresywność gazu w kontakcie z elementami instalacji,
 • tlenu O2, który w zbyt dużej ilości szkodzi bakteriom produkującym metan oraz stwarza zagrożenie wybuchowe,
 • wodoru H2, którego obecność sygnalizuje nieprawidłowy przebieg procesu fermentacji.

Analizatory gazu i biogazu – rodzaje

Znajdujące się w naszej ofercie analizatory biogazu AWITE są dostępne w dwóch wersjach:

 • analizator AwiECO – prosty analizator, mierzący biogaz pochodzący z jednego punktu instalacji, najczęściej sprzed silnika jednostki kogeneracyjnej. Wszystkie dane rejestruje w wewnętrznej pamięci i przekazuje do systemu sterowania biogazowni.
 • analizator AwiFLEX – analizator o dużych możliwościach dopasowania do potrzeb Użytkownika, zarówno pod względem ilości sensorów gazowych, jak i ilości punktów instalacji, z których gaz jest pobierany do analizy. Wbudowana chłodnica pozwala na pomiar biogazu surowego o dużej wilgotności. Po podłączeniu dodatkowych zewnętrznych sensorów np. przepływu, temperatury czy wilgotności, analizator może wyliczać ilość energii chemicznej biogazu i ułatwiać rozliczenia kogeneracji.

Analizatory biogazu – jakie przynoszą korzyści?

Analizatory biogazu są jednymi z najistotniejszych elementów pomiarowych w instalacji biogazowej. Zastosowanie analizatora biogazu przynosi wiele korzyści, z których najważniejsze to:

 • możliwość stałego nadzoru procesu produkcji metanu i szybkie wykrywanie nieprawidłowości,
 • zapobieganie sytuacjom powodującym obniżenie produkcji biogazu i straty finansowe z tym związane,
 • nadzór nad stanem układu odsiarczania i optymalizacja zużycia wkładów (np. węglowych),
 • stała kontrola jakości biogazu dostarczanego do jednostki kogeneracyjnej, a w szczególności jego wartości opałowej i zawartości siarkowodoru (istotne z uwagi na wymagania dostawców silników biogazowych),
 • możliwość rejestrowania wszystkich istotnych dla instalacji biogazowej parametrów: składu biogazu pochodzącego z różnych źródeł, ilości wyprodukowanego biogazu, wartości opałowej, ilości energii chemicznej dostarczonej do kogeneracji.

Czym jest wysokosprawna kogeneracja CHP?

Jest to proces, który opiera się na jednoczesnym produkowaniu energii elektrycznej oraz cieplnej. Cieszy się popularnością ze względu na swoją wydajność, zwłaszcza w porównaniu do rozdzielnej produkcji obu typów energii. Kogeneracja CHP wpływa na dużo efektywniejsze wykorzystanie paliwa i umożliwia redukcję kosztów całego procesu. Stosowanie tej technologii jest korzystne także dla środowiska naturalnego, ponieważ wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Podstawę układów stanowią gazowe silniki spalinowe wyposażone w prądnice. Dzięki nim energia mechaniczna z silnika przemienia się w elektryczną. Podczas pracy powstaje również ciepło, które jest pobierane za pomocą układu wymienników do systemu cieplnego w postaci wody cieplnej, chłodu lub pary technologicznej.