Pomiar wilgotności

Pomiar wilgotności

Tylko prawidłowe warunki panujące podczas przechowywania towarów lub półproduktów zagwarantują, że zachowają one swoje właściwości przez określony czas. Właśnie dlatego niezbędny jest pomiar wilgotności sypkich materiałów w magazynie (w tym produktów spożywczych). Obecność wilgoci może niekorzystnie wpływać na przechowywane produkty lub surowce, a w efekcie na cały proces produkcyjny. Oferowane mierniki sprawdzają się nie tylko podczas przechowywania towarów, pozwalają także badać także proces suszenia.

Właśnie dlatego pomiary tego typu stanowią jedno z najważniejszych badań, które są przeprowadzane w wielu branżach np. w przemyśle spożywczym.

Pomiary wilgotności są przez nas zalecane tam, gdzie wilgotność jest parametrem istotnym dla jakości produktu lub dla przebiegu procesu produkcji. Mierniki wilgotności wykorzystuje się więc do kontroli:

 • surowców sypkich (piasek, gips, glina),
 • produktów sypkich (mleko w proszku, cukier, płatki ziemniaczane),
 • płyt kartonowo-gipsowych,
 • płytek ceramicznych.

Urządzenia do pomiaru wilgotności – zastosowanie

Wilgotnościomierze procesowe on-line są stosowane w wielu działach przemysłu, a w szczególności w branżach:

 • produkcji materiałów budowlanych,
 • spożywczej,
 • energetycznej,
 • chemicznej,
 • przetwórstwa drewna.

Wilgotnościomierz – rodzaje

Dostępne na rynku mierniki wilgotności można podzielić na dwa rodzaje, w zależności od stosowanej metody pomiaru:

 • Wilgotnościomierze NIR – wykorzystują zjawisko pochłaniania promieniowania podczerwonego przez produkt, przy czym wielkość pochłaniania jest zależna od zawartości wilgoci. Urządzenie realizuje pomiar w sposób bezkontaktowy. Mierniki wilgotności NIR są zwykle używane do pomiaru materiałów transportowanych na przenośnikach (np. taśmowych, zgrzebłowych itp.). Są to najczęściej produkty sypkie, takie jak cukier, piasek, trociny, glina, gips, miał węglowy itp.
 • Wilgotnościomierze RF – wykorzystują zjawisko zmiany stałej dielektrycznej materiału w zależności od zawartości wilgoci. Zależnie od rodzaju produktu pomiar jest realizowany w sposób kontaktowy lub bezkontaktowy. Mierniki wilgotności RF są montowane w ścianach zbiorników i lejów zsypowych (pomiar kontaktowy) lub na liniach transportujących płyty gipsowe czy płytki ceramiczne (pomiar odbywa się bez kontaktu z przesuwającym się elementem).

Miernik wilgotności – jakie przynoszą korzyści?

Zastosowanie wilgotnościomierzy jest niezbędne dla osiągnięcia celów stawianych przed szefami produkcji, managerami ds. jakości, technologami i automatykami. Korzyści uzyskiwane dzięki zastosowaniu ciągłego pomiaru wilgotności to przede wszystkim:

 • optymalizacja kosztów produkcji (zmniejszenie ilości wyrobów niezgodnych ze specyfikacją),
 • zmniejszenie zużycia energii (skrócenie czasu suszenia),
 • poprawa i stabilizacja jakości produktu,
 • automatyzacja procesu produkcji.