Pomiar lepkości

Pomiar lepkości

Pomiary lepkości mają za zadanie określić współczynnik tarcia wewnętrznego w płynach oraz plastycznych ciałach stałych. Dzięki nim obrazowana jest wielkość, której wynik obrazuje opory wewnętrzne substancji przeciwko płynięciu. Jest to bardzo ważna wartość w przypadku farb, tuszy, klejów, lakierów, a także olejów oraz innych płynów wykorzystywanych w przemyśle. Tego typu badania odgrywają znaczną rolę w wielu procesach produkcyjnych, ponieważ są w stanie określić pożądane cechy oraz ostateczną jakość danego produktu lub półproduktu.

Do przeprowadzania badań lepkości wykorzystuje się wiskozymetr przemysłowy.

Lepkościomierze są coraz powszechniej stosowane tam, gdzie lepkość medium jest parametrem pozwalającym oceniać jakość procesu i produktu. Oferowane przez nas wiskozymetry procesowe mierzą – jako podstawowe parametry – lepkość dynamiczną i temperaturę cieczy, dodatkowo zaś lepkość kinematyczną oraz lepkość skompensowaną temperaturowo TCV.

Urządzenia do pomiaru lepkości – zastosowanie

Swoje zalety mierniki lepkości pokazały głównie w branżach chemicznej i petrochemicznej, a także w przemyśle papierniczym, spożywczym i samochodowym. Przykładowe zastosowania wiskozymetrów w wymienionych branżach:

  • pomiar lepkości asfaltu (rafineria),
  • pomiar lepkości żywic i lakierów (zakłady chemiczne),
  • pomiar lepkości lakieru w komorze lakierniczej (przemysł samochodowy),
  • pomiar lepkości kleju (zakłady papiernicze).

Lepkościomierz – rodzaje

Typowy lepkościomierz procesowy jest zbudowany z dwóch elementów: sensora i przetwornika, połączonych specjalnym przewodem. Sensor jest montowany w odpowiednim punkcie instalacji, wybranym stosownie do funkcji, jaką ma pełnić np.: w reaktorze, mieszalniku lub w rurociągu. Mierzone przez sensor wielkości parametry – lepkość i temperatura produktu – są przesyłane do przetwornika. Przetwornik wyświetla dane pomiarowe, wylicza lepkość skompensowaną temperaturowo oraz przesyła dane pomiarowe do systemu sterowania lub rejestracji.

Ze względu na konstrukcję, sposób działania oraz przeznaczenie wyróżniamy dwa typy wiskozymetrów przemysłowych:

  • Lepkościomierze ViscoScope – posiadające element pomiarowy w kształcie walca, zanurzany w mierzonej cieczy. Walec jest wprawiany w ruch drgający wokół swojej osi, a ilość energii niezbędna do utrzymania częstotliwości tych drgań jest miarą lepkości produktu. Miernik lepkości ViscoScope jest stosowany do cieczy zanieczyszczonych, zawierających duże ilości stałych zawiesin, do produktów spożywczych oraz mediów o bardzo wysokich lepkościach.
  • Lepkościomierze ViscoPro – wyposażone w tłoczek pomiarowy, umieszczony wewnątrz sensora. Tłoczek jest wprawiany w ruch posuwisto-zwrotny za pomocą elektromagnesów, a czas niezbędny do przemieszczenia się między skrajnymi położeniami jest miarą lepkości produktu. Miernik lepkości ViscoPro jest wykorzystywany do pomiaru czystych cieczy, lakierów, olejów oraz powłok na bazie alkoholu i eteru.

Wiskozymetr – jakie przynoszą korzyści?

Zastosowanie mierników lepkości działających on-line umożliwiło uzyskanie znaczących oszczędności i korzyści, takich jak:

  • utrzymywanie jakości produktu zgodnej ze specyfikacją (zmniejszenie ilości braków i strat),
  • optymalizacja dozowania drogich dodatków (obniżenie kosztów produkcji),
  • optymalizacja czasu trwania procesu produkcji (obniżenie kosztów energii),
  • przyśpieszenie i zobiektywizowanie pomiarów (redukcja kosztów analiz laboratoryjnych).