Analizator gazu AwiECO

Analizator biogazu AwiECO

Analizator biogazu AwiECO jest prostym urządzeniem przeznaczonym do badania stężenia metanu, dwutlenku węgla, tlenu oraz siarkowodoru. Do pomiarów wykorzystywane są wbudowane sensory gazowe: IR (podczerwień) lub elektrochemiczne. Urządzenie wyświetla wszystkie dane pomiarowe, a także rejestruje je w wewnętrznej pamięci i przekazuje do systemu sterowania np. biogazowni.

Mierzony parametr

Stężenie CH4, CO2, CO, H2, H2S, O2

Metoda pomiaru

Sensory gazowe elektrochemiczne lub IR

Zakres pomiarowy

CH4/CO2/CO 0-100%, H2/H2S od 0..200 ppm do 0..10.000 ppm; O2 0..25%

Typowe produkty

biogaz

Parametry procesu

Temperatura do 50 oC, ciśnienie do 400 mbar

Ilość punktów poboru

1 (2 dla kontroli odsiarczania)

Sposób pracy

Pomiar okresowy

Integracja z systemem sterowania

Sygnał analogowy lub komunikacja cyfrowa Modbus, Profibus, Profinet