Analizator gazu AwiFLEX

Analizator gazu AwiFLEX

Analizator AwiFLEX jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru stężeń metanu, dwutlenku i tlenku węgla, tlenu, wodoru i siarkowodoru w badanym gazie. Ponadto dzięki zastosowaniu odpowiednich sensorów zewnętrznych możliwe są także pomiary ciśnienia, temperatury oraz wilgotności gazu. Analizator AwiFLEX jest wykorzystywany przede wszystkim do badania biogazu, syngazu oraz gazu kopalnianego. Po podłączeniu dodatkowego oprzyrządowania analizator może wyliczać ilość energii chemicznej biogazu i ułatwiać rozliczenia kogeneracji. Urządzenie wyświetla wszystkie dane pomiarowe, a także rejestruje je w wewnętrznej pamięci i przekazuje do systemu sterowania

Mierzony parametr

Stężenie CH4, CO2, CO, H2, H2S, O2 oraz parametry mierzone przez zewnętrzne sensory: przepływ, ciśnienie, temperatura, wilgotność

Wyliczany parametr

Wartość opałowa, przepływ normalny, energia chemiczna gazu, zsumowana ilość gazu

Metoda pomiaru

Sensory gazowe elektrochemiczne lub IR

Zakres pomiarowy

CH4/CO2/CO 0-100%, H2/H2S od 0..200 ppm do 0..10.000 ppm; O2 0..25%

Typowe produkty

Biogaz, syngaz, gaz kopalniany