Jak kontrolować parametry biometanu?

Jak kontrolować parametry biometanu?

Analizator AWITE, model AwiFLEX XL w instalacji biometanu

Jednym z możliwych sposobów wykorzystania biometanu jest jego wtłaczanie do sieci gazowej. Żeby było to możliwe biometan musi spełniać surowe normy jakościowe: zawartość CH4, CO2 i H2S musi się mieścić w określonych zakresach – niespełnienie tych wymagań grozi zatrzymaniem instalacji zatłaczania, koniecznością jej przepłukania i ponownego uruchomienia.

Aby uniknąć takich sytuacji konieczne jest stałe monitorowanie parametrów gazu opuszczającego instalację uzdatniania biogazu – jeżeli parametry leżą poza dopuszczalnymi zakresami, gaz zostanie zawrócony w celu dodatkowego uzdatnienia, jeżeli parametry są w zakresie, gaz może być przekazywany do instalacji zatłaczania.

Urządzeniem realizującym funkcje monitorowania biometanu jest analizator biogazu AwiFLEX XL. Analizator jest umieszczony na wylocie układu uzdatniania i mierzy w sposób ciągłu zawartość metanu CH4 i ditlenku węgla CO2 oraz dodatkowo, za pomocą dwóch sensorów o różnych zakresach, zawartość siarkowodoru H2S z interwałem 15 minut. Do analizatora często jest dołączany zewnętrzny sensor do pomiaru punktu rosy – ten parametr również mówi o jakości biometanu.

AwiFLEX XL jest wyposażony w system automatycznej kalibracji, co zapewnia utrzymywanie niskiej niepewności pomiarów poszczególnych składników: CH4 0.03 %; CO2 0.004 %; H2S 0.5 ppm.

Analizator gazu jest istotnym elementem stałej kontroli całego układu wytwarzania, uzdatniania i wtłaczania biometanu – dzięki niemu możliwe jest pełne wykorzystanie wytwarzanego biometanu i uniknięcie niepotrzebnych strat powodowanych przez niewłaściwą jakość gazu.

Szczegółowe informacje: https://industa.pl/oferta-i-rozwiazania/analizatory-biogazu/