W jakim celu prowadzi się pomiary w instalacjach biogazu i biometanu?

W jakim celu prowadzi się pomiary w instalacjach biogazu i biometanu?

Analizator biogazu AwiFLEX w biogazowni
Analizator biogazu AWITE model AwiFLEX

Analizatory gazu AWITE działają już w przeszło 4.200 biogazowniach i biometanowniach na całym świecie. Obecnie stosowanie takich urządzeń jest niezbędne – poniżej najważniejsze powody:

 1. Wiedza na temat aktualnego stanu procesu i instalacji
  Aktualne pomiary dają obraz sytuacji w całej biogazowni: od fermentatorów, przez układy odsiarczania, po jednostkę kogeneracyjną i układy uzdatniania biogazu.
 2. Prawidłowe prowadzenie procesu
  Skład gazu pobieranego z różnych punktów instalacji pozwala operatorowi ocenić, czy wszystkie procesy przebiegają prawidłowo, a w razie niepokojących sygnałów, podjąć natychmiastowe działania.
 3. Bezpieczeństwo instalacji i pracowników
  Analiza zawartości tlenu w biogazie pozwala na wykrycie zagrożenia wywołanego powstaniem mieszanki wybuchowej, natomiast pojawienie się netanu lub siarkowodoru w otoczeniu może świadczyć o nieszczelności instalacji.
 4. Efektywność produkcji
  Jednym z czynników wpływających na efektywność biogazowni jest zużycie materiałów używanych do odsiarczania biogazu (np. węgiel aktywny). Kontrola stężenia H2S na wyjściu filtrów pozwala na maksymalne wudłużenie czasu pracy filtrów i wymianę złoża dopiero po jego zużyciu.
 5. Rejestracja danych – analiza historyczna
  Dane gromadzone w pamięci analizatora pozwalają na znalezienie przyczyn i momentów wystapienia sytuacji awaryjnych oraz korelacji między rodzajem używanych substratów a jakością produkowanego biogazu.